Workshop: PRÁCA S HUDBOU

Školenie pre všetkých inštruktorov, ktorí sa chcú naučiť, alebo zdokonaliť sa v práci s hudbou, osvojiť si metódy spájania prvkov v súčinnosti s hudbou.

Dátum
6.máj 2023
Čas
10:00 - 15:30 hod
Cena
79 Eur
Miesto konania
MOVE academy, Staré Grunty 64, 84104 Bratislava
Lektor
Lea Grančič - DEEPWORK® Elite Trainer, bodyART® Elite trainer, AEROBIC IFAA-A

Prihlásiť sa »

Používate pri vašej práci inštruktora hudbu? Vediete cvičebné jednotky, pri ktorých je hudba pomocným, alebo vodiacim nástrojom? Chcete spájať cvičenia do kombinácií prvkov a správne používať metódy spájania  (pyramídová metóda, metóda add-on)?

Odpovedali ste ÁNO? - pre vás je určený workshop PRÁCA S HUDBOU.

Na tomto workshope sa naučíte správne používať a využívať hudbu, ktorá vám následne bude vodiacim, ale aj pomocným nástrojom pri realizácií cvičebných jednotiek a lekcií. Naučíte sa správne spájať cvičebné prvky do kombinácií (pohybových blokov) pomocou metód, ktoré pre vás môžu slúžiť ako pohybové vzorce. 

ZÁLOHOVÚ PLATBU 40 EUR REALIZUJTE na č.účtu: 1068318001/1111

Do poznámky uveďte meno a "HUDBA".

UniCredit Bank, Šancova 1/A, 813 33 Bratislava

IBAN: SK1911110000001068318001

SWIFT (BIC) kód: UNCRSKBX

Lea Grančičová, Družstevná 1, 831 04 Bratislava