Kontaktný formulár

Kontaktné údaje

MOVE ACADEMY STUDIO
Borská 1, OD CENTRUM
Bratislava - Karlova Ves
+421 915 978 611
+421 903 922 981
info@moveacademy.sk

Lea Grančic
lea.grancic@gmail.com

Fakturačné údaje
Mgr. Lea Grančičová
Bartoškova 129/2
83104 Bratislava

 
IČO: 41 025 105
DIČ: 104 601 3001
UniCredit Bank
SK19 1111 0000 0010 6831 8001