Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyplnením prihlášky na stránke www.moveacademy.sk a jej zaslaním zasielajúci vyjadruje súhlas živnostníkovi Mgr. Lea Grančičová so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v Prihlásení za účelom administrácie a informovania prihlásených na športové aktivity a akcie a iné vzdelávacie aktivity.

Uvedený súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Zasielajúci zároveň berie na vedomie, že spracúvanie jeho osobných údajov sa riadi zákonom Slovenskej republiky č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý najmä v § 28 a nasledujúcich upravuje jeho práva v oblasti ochrany osobných údajov.