bodyART STRETCH & FLOW

image01

bodyART STRETCH & FLOW

bodyART je novinkou v oblasti skupinových cvičení. BodyART kombinuje tréningové pózy a klasické dýchacie techniky, spája fyzický tréning s mentálnou relaxáciou. Oproti klasickému tréningu, kedy precvičujeme jednotlivé svalové skupiny, bodyART sa zameriava na ľudské telo ako celok a precvičuje všetky svalové skupiny naraz. Pri cvičeniach využíva len váhu vlastného tela. Cvičenec sa musí naučiť pracovať s vlastným telom a musí sa naučiť na svoje telo koncentrovať. BodyART je funkčný tréning, ktorý spája samotný tréning a relaxáciu zároveň. Princíp cvičenia vychádza z harmónie Yin a Yang: sila a relaxácia, nádych a výdych, napätie a uvoľnenie,... BodyART STRETCH & FLOW je zameraný na YIN "časť" vášho "ja". Hodina nie je silovo a kondične náročná, rozvíja predovšetkým flexibilitu, zväčšuje rozsah pohybu. Časť hodiny je zameraná na natiahnutie svalov a zväčšenie kĺbovej pohyblivosti, časť hodiny využíva plynulé pohyby a cvičenia na základe meridiánov. Ak chcete cítiť prúdiacu energiu vo vašom tele, ak chcete naozaj prežiť a precítiť každý pohyb, nepremeškajte túto hodinu