bodyART STRENGHT

image01

bodyART STRENGHT

bodyART je novinkou v oblasti skupinových cvičení. BodyART kombinuje tréningové pózy a klasické dýchacie techniky, spája fyzický tréning s mentálnou relaxáciou. Oproti klasickému tréningu, kedy precvičujeme jednotlivé svalové skupiny, bodyART sa zameriava na ľudské telo ako celok a precvičuje všetky svalové skupiny naraz. Pri cvičeniach využíva len váhu vlastného tela. Každá tréningová pozícia alebo dynamické cvičenie si vyžaduje zvýšené nároky na silu a flexibilitu svalov. Cvičenec sa musí naučiť pracovať s vlastným telom a musí sa naučiť na svoje telo koncentrovať. BodyART je funkčný tréning, ktorý spája samotný tréning a relaxáciu zároveň. Princíp cvičenia vychádza z harmónie Yin a Yang: sila a relaxácia, nádych a výdych, napätie a uvoľnenie,... Hodina bodyART STRENGHT je zameraná na komplexný rozvoj sily a kondície, ale aj rozvoj flexibility. Okrem samotného fyzického tréningu tréning bodyART predstavuje rovnováhu - rovnováhu tela, duše a mysle. Ak chcete pocítiť príval energie, ked chcete pracovať a počúvať svoje telo, hodina bodyART je určená práve pre vás