BODYART OUTDOOR

image01

BODYART OUTDOOR

BODYART je novinkou v oblasti skupinových cvičení. BODYART kombinuje tréningové pózy a dýchanie, spája fyzický tréning s mentálnou relaxáciou. Oproti klasickému tréningu, kedy precvičujeme jednotlivé svalové skupiny, BODYART sa zameriava na ľudské telo ako celok a precvičuje všetky svalové skupiny naraz. Pri cvičeniach využíva len váhu vlastného tela. Každá tréningová pozícia alebo dynamické cvičenie si vyžaduje zvýšené nároky na silu a flexibilitu svalov. Cvičenec získava znalocť, ako so svojí telom pracovať, musí sa naučiť na svoje telo koncentrovať. BODYART je funkčný tréning, ktorý spája samotný tréning a relaxáciu zároveň. Princíp cvičenia vychádza z harmónie Yin a Yang: sila a relaxácia, nádych a výdych, napätie a uvoľnenie,...

Hodina BODYART OUTDOOR je ZDARMA! Prebieha:

1. Vždy v stredu v záhrade Vodárenského múzea Karlova Ves s Leou.

2. Vždy vo štvrtok v parku Družba Dúbravka s Kikou.

Na cvičenie je nutné priniesť si vlastnú podložku.