DEEPWORK Lea Grančič

image01

DEEPWORK

DEEPWORK je funkčný skupinový tréning, pri ktorom využívame len váhu svojho tela. Je to atletický, jednoduchý, vysoko intenzívny a úplne iný cvičebný program, v porovnaní s cvičebnými programami, na ktoré sme boli doposiaľ zvyknutí.

Hodina DEEPWORK vychádza z princípu Yin&Yang a ich rozdielnymi energiami, ktoré sú v pohybe využívané: sila a relaxácia, uvoľnenie a napätie, nádych a výdych... DEEPWORK je dynamický tréning. Hodina prechádza energetickými fázami, počas ktorých striedame silovú a kondičnú záťaž, napätie a uvoľnenie. Cvičenie maximálne zapája všetky svalové skupiny, formuje telo a zároveň je to výborný srdcovo-cievny tréning. Vaše telo získa krásne krivky, svaly správny tonus (napätie) a krásny štíhli tvar. Dôležitou úlohou cvičenia je i obnova telesnej a duševnej energie.

DEEPWORK využíva športové špecifické pohyby, atletické pohyby, pohyby a cvičenia známe z posilňovne, ale i z bežného života. Je rovnako určený pre mužov i ženy. Ak si chcete dať poriadne do tela, ste vítaní.

Z dôvodu obmedzenej kapacity je NUTNÁ REZERVÁCIA vopred.

Rezervácie a viac info: 0915978611

Z hygienických dôvodov každý cvičenec používa vlastnú cvičebnú podložku.

Lea Grančič

Lea Grančič- profil

Skupinovým cvičeniam a lektorovaniu sa venujem viac ako 20 rokov. Pôsobila som a stále aktívne pôsobím ako školiteľ aerobikových licencií a diplomov, som prezentérom konceptov bodyART a deepWORK, Aerobiku a Step aerobiku na Slovensku, ale i v zahraničí. Som majiteľkou štúdia MOVE academy a školy skupinových cvičení MOVE academy - organizácia školení, trénerských licencií, workshopov, eventov a pobytových akcií.

  • absolventka MFF – FTVŠ UK Bratislava
  • Elite Trainer bodyART
  • lektor a prezentér deepWORK
  • držiteľka Licencie A- IFAA
  • držiteľka certifikovaných diplomov: Body Work, BOSU, Step Aerobic, Body Pump, Pump FX