YIN YOGA - Nina

image01

YIN YOGA - Nina

YIN YOGA - YOGA S DUŠOU s Ninou Menkynovou je špecifická hodina. "...Cez múdrosť tela poznávať svoju myseľ. Cez prácu s telom pracovať so svojimi postojmi, názormi, stereotypmi. Nechať yoge otvárať brány k svojej duši. Nechať telo, aby nám rozprávalo o svojich potrebách.Počúvať tichý a tak dôležitý hlas v nás....

Na hodiny YIN YOGA nie je možné vyuzívať permanentku MOVE academy a karty Multisport. Platba je možná len JEDNORAZOVO V HOTOVOSTI.