Hellena Ballová

Helena Ballová

Helena Ballová- profil

Prvú kvalifikáciu trénera som získala už v roku 1995, odvtedy sa pravidelne vzdelávam v oblasti skupinových cvičení doma a v zahraničí.

Od roku 2008 sa aktívne venujem formám Body&Mind. Začala som kvalifikáciou PortDeBras a postupne som sa začala vzdelávať aj v známejších formách ako je Pilates a Jóga.

Najvyššie vzdelanie som dosiahla ako PortDeBras Elite Trainer čo mi umožňuje tento koncept oficiálne prezentovať a šíriť ďalej ako lektor kurzov BASIC a INTEREMDIATE.