deepWORK® Teaching by elements

Nadstavbové rozširujúce školenie pre všetkých lektorov deepWORK BASIC, ktorí sa chcú stať lepšími lektormi a získať nové vedomosti a zručnosti.

Dátum
24.-25. oktober 2020
Čas
10:00 - 17:00 hod
Cena
300 Eur
Miesto konania
MOVE academy štúdio, Staré grunty 64, 84104 Bratislava
Lektor
Lea Grančič - deepWORK® Trainer, bodyART® Master trainer

Prihlásiť sa »

Vzdelávacie ciele workshopu:

 • profesionálne inštrukcie ohľadne  vedenia klientov na hodine 
 • nové impulzy a prehĺbenie už existujúcich vedomostí
 • nadstavbové informácie ohľadne bezpečnosti na hodinách
 • prehĺbenie súčastných znalostí 
 • nové kombinácie cvičení
 • docielenie jednoduchšieho, pestrejšieho a zaujímavejšieho  vedenia lekcií deepWORK

Teoretické témy workshopu:

 • prehĺbenie, naučenie sa a aplikácia nových metód učenia - učiteľské schopnosti
 • technika
 • cieľové skupiny a im zodpovedajúca úprava hodín
 • prehĺbenie konštrukčných metód
 • význam Jing&Jang v deepWORK tréningu

 

Školenia sa môže zúčastniť len absolvent školenia deepWORK BASIC.

Absolvovanie workshopu deepWORK TEACHING SKILLS je podmienkou účasti na školení deepWORK Instructor.

 

ZÁLOHOVÚ PLATBU 100 EUR REALIZUJTE na č.účtu: 1068318001/1111

Do poznámky uveďte Vaše meno a "dW teaching"

UniCredit Bank, Šancova 1/A, 813 33 Bratislava

IBAN: SK1911110000001068318001

SWIFT (BIC) kód: UNCRSKBX

Lea Grančičová, Bartoškova 2, 831 04 Bratislava