BAX Lea Grančič

image01

BAX

BAX - bodyART Xcross spája osobný tréning, skupinový fitness a výkonnostne orientovaný osobný tréning a inšpiratívnu dynamiku skupiny. Holistická orientácia tréningu bodyART a filozofia Yin a Yang vytvorili príležitosť vytvoriť tréning, ktorý kombinuje obe filozofie a spojí ich ako jeden celok. To znamená, že v tréningu BAX je vonkajšia energia Yang, ktorá sa vyznačuje výkonostne orientovaným tréningom a funkčným aeróbnym tréningom, spojená s vnútornou energiou Yin, ktorá je vyjadrená v hlbokých pohybových formách, ktoré súvisia s princípom dýchania. Takže BAX kombinuje protiklady do jednej jednotky a uzatvára medzeru medzi cieleným a výkonostným tréningom a holizmom tradičnej čínskej medicíny. BAX pokrýva všetky oblasti fitness tréningu od: osobného tréningu, skupinového fitness a mentálneho tréningu. Spája nadšencov pohybu a ľudí s otvorenou mysľou a trénuje ich fyzicky a mentálne zaujímavým, novým spôsobom, bez ohľadu na ich silu a flexibilitu. Ľudia, ktorí trénujú, sú vyzývaní k svojím osobným limitom a to na vnútornej aj vonkajšej úrovni a tým si stanovujú nové hranice.

Lea Grančič

Lea Grančič- profil

Skupinovým cvičeniam a lektorovaniu sa venujem viac ako 20 rokov. Pôsobila som a stále aktívne pôsobím ako školiteľ aerobikových licencií a diplomov, som prezentérom konceptov bodyART a deepWORK, Aerobiku a Step aerobiku na Slovensku, ale i v zahraničí. Som majiteľkou štúdia MOVE academy a školy skupinových cvičení MOVE academy - organizácia školení, trénerských licencií, workshopov, eventov a pobytových akcií.

  • absolventka MFF – FTVŠ UK Bratislava
  • Elite Trainer bodyART
  • lektor a prezentér deepWORK
  • držiteľka Licencie A- IFAA
  • držiteľka certifikovaných diplomov: Body Work, BOSU, Step Aerobic, Body Pump, Pump FX