bodyART Veronika Ivancová

image01

bodyART

bodyART je novinkou v oblasti skupinových cvičení. Body ART kombinuje tréningové pózy a klasické dýchacie techniky, spája fyzický tréning s mentálnou relaxáciou. Oproti klasickému tréningu, kedy precvičujeme jednotlivé svalové skupiny, bodyART sa zameriava na ľudské telo ako celok a precvičuje všetky svalové skupiny naraz. Pri cvičeniach využíva len váhu vlastného tela. Každá tréningová pozícia alebo dynamické cvičenie si vyžaduje zvýšené nároky na silu a flexibilitu svalov. Cvičenec sa musí naučiť pracovať s vlastným telom a musí sa naučiť na svoje telo koncentrovať. BodyART je funkčný tréning, ktorý spája samotný tréning a relaxáciu zároveň. Princíp cvičenia vychádza z harmónie Yin a Yang: sila a relaxácia, nádych a výdych, napätie a uvoľnenie,... Cvičenie si získava stále viac prívržencov hlavne z dôvodu komplexnosti, rozvoja sily a flexibility, rozvoja funkčnosti ľudského tela, spojenia tréningu a relaxácie, ale i z dôvodu formovaniu tela – dáva svalom správny tonus a silu, dĺžku a flexibilitu, fyziologicky správny, ale i krásny tvar. Ak chcete načerpať energiu, túto hodinu si nesmiete nechať ujsť.

Veronika Ivancová

Veronika Ivancová- profil

Športu sa venujem od útleho detstva. Ako päťročná som začala so spoločenským tancom, ktorému som sa súťažne venovala 13 rokov.

Po príchode na vysokú školu som ukončila aktívne tancovanie a začala som sa venovať iným športom - aerobik, Zumba, Jumping, kruhový tréning, Pilates, atď.

Mojou srdcovou záležitosťou sa po prvej hodine stal PILOXING® a od roku 2016 som jeho lektorkou. V januári 2018 som získala status PILOXING® Elite Instructor.