Veronika Ivancová

Veronika Ivancová

Veronika Ivancová- profil

Športu sa venujem od útleho detstva. Ako päťročná som začala so spoločenským tancom, ktorému som sa súťažne venovala 13 rokov.

Po príchode na vysokú školu som ukončila aktívne tancovanie a začala som sa venovať iným športom - aerobik, Zumba, Jumping, kruhový tréning, Pilates, atď.

Mojou srdcovou záležitosťou sa po prvej hodine stal PILOXING® a od roku 2016 som jeho lektorkou. V januári 2018 som získala status PILOXING® Elite Instructor.