PortDeBras®

PortDeBras® patrí do kategórie skupinových cvičení Body&Mind. Je to koncept založený na myšlienke posilňujúceho a zároveň rehabilitačného tréningu dostupného pre všetkých. Rozvíja: mobilitu kĺbov, silu a flexibilitu svalov, buduje pohybové zručnosti, čím prispieva k harmonizácií a tvorbe fyzickej a psychickej rovnováhy.

Systém vzdelávania

Oboznámenie sa s konceptom PortDeBras – počas workshop sa učia sekvencie použiteľné priamo na komerčnej hodine spolu s nácvikom metodiky a techniky prevedenia.

Platnosť využitia získanej licencie je 12 mesiacov.

Oboznámenie sa s konceptom PortDeBras a základnými sekvenciami, ktore slúžia na základné pochopenie konceptu. Tieto základné sekvencie by sa nemali používať na komerčných hodinách.

Detailnejšie oboznámenie sa s konceptom PortDeBras a nadstavbovými sekvenciami, ktore slúžia na rozšírenie pochopenie konceptu Port De Bras.

Nadstavbové vzdelávanie, ktoré slúži na prehlbovanie vedomostí, techniky a metodiky stavby komerčnej hodiny.

Nadstavbové vzdelávanie, ktoré slúži na prehlbovanie vedomostí, techniky a metodiky stavby komerčnej hodiny.

Nadstavbové vzdelávanie so sekvenciami na podložke.

Nadstavbové vzdelávanie s elastickým bandom

Ndstavbové vzdelávanie s fitloptou.

Úrovne lektorov

  • Port De Bras Instructor
  • Port De Bras Trainer
  • Port De Bras Master Trainer
  • PortDeBras Elite Trainer
  • PortDeBras Expert Trainer

MOVE academy Tour 2017 - OPAVA

23. september 2017

10:00 - 16:00

Virginia Winsemann, Lea Grančič, Helena Ballová

Zacvičte si s lektorskou špičkou a vyskúšajte nové druhy cvičení.

PortDeBras Intermediate

21.-22. október 2017

10:00-16:00

Helena Ballová - PortDeBras Elite Trainer

Absolvent školenia získava licenciu s vyššou úrovňou vzdelávania PortDeBras®. Zároveň inšpirácia pre všetkých inštruktorov PortDeBras®.

bodyART & deepWORK day - PRAHA

28. október 2017

10:00 - 16:00

Virginia Winsemann, Borsodi Balazs, Zinaida Bondarenko Helenka Ballová, Lea Grančič, Jakub Šigut, David Huf, Zuzana Doudová, Jozefína Nemcová, Jana Konečná

Zacvičte si s TOP prezentérmi konceptov bodyART, deepWORK a PortDeBras. Vyskúšate a budete ich milovať :)

MOVE academy Tour JESEŇ 2017 - BRATISLAVA

29. október  2017

9:00 - 16:00

Virginia Winsemann, Borsodi Balazs, Zinaida Bondarenko, Helena Ballová, Milan Adamka, Oľga Bartalská, Zuzka Biel, Lea Grančič,

Zacvičte si s lektorskou špičkou a vyskúšajte rôzne druhy skupinových cvičení.

Športový víkend s MOVE academy

10. - 12. november 2017

Lea Grančič, Helenka Ballová

deepWORK, PortDeBras, Pilates, Aerobic, Ashtanga joga, Dance, bodyART… a veľa veľa zábavy :)

PortDeBras Trainer course (Progression - level 3 / ParTerre)

18.-19. november 2017

10:00 - 17:00

Vladimir Snezhik - autor PortDeBras konceptu

Inšpirácia pre všetkých, možnosť zvýšenia kvalifikácie PortDeBras s autorom konceptu Vladimirom Snezhikom. Možnosť získania licencie na oficiálne prezentovanie PortDeBras na akciách a eventoch.