bodyART® BASIC - časť 1.

Školenie pre všetkých, ktorí sa chcú stať inštruktormi konceptu bodyART®.

Dátum
1.-3. december 2017
Čas
10:00-17:00
Cena
750 Eur (1. aj 2. časť)
Miesto konania
Bratislava
Lektor
Virginia Winsemann- bodyART® a deepWORK® Mastertrainer

Prihlásiť sa »

 

ZÁLOHOVÚ PLATBU 100 EUR REALIZUJTE na č.účtu: 1068318001/1111

UniCredit Bank, Šancova 1/A, 813 33 Bratislava

IBAN: SK1911110000001068318001

SWIFT (BIC) kód: UNCRSKBX

Lea Grančičová, Bartoškova 2, 831 04 Bratislava