PortDeBras Trainer course (Excercise - level4 / Ball)

Inšpirácia pre všetkých, možnosť zvýšenia kvalifikácie PortDeBras s autorom konceptu Vladimirom Snezhikom. Možnosť získania licencie na oficiálne prezentovanie PortDeBras na akciách a eventoch.

Dátum
17.-18. november 2018
Čas
10:30 - 16:30
Cena
250 Eur
Miesto konania
MOVE academy, Staré Grunty 64, 84104 Bratislava
Lektor
Vladimir Snezhik - autor PortDeBras konceptu

Prihlásiť sa »

PortDeBras® je koncept založený na myšlienke posilňujúceho a zároveň rehabilitujúceho tréningu dostupného pre všetkých. Rozvíja: mobilitu kĺbov, silu a flexibilitu svalov, buduje zručnosti v technike pohybu, čím prispieva k harmonickému pohybu, ktorý vytvára fyzickú a psychickú rovnováhu.

Absolvent školenia bude mať možnosť získať licenciu „PortDeBras Trainer“, ktorá umožňuje oficiálne prezentovanie PortDeBras na akciách a eventoch. Prípadne si zvýšiť svoju už existujúcu kvalifikáciu PortDeBras Trainer.

PortDeBras Excercise – Level4 je v poradí štvrtý (najvyšší) stupeň vo vzdelávaní PortDeBras. Ako pokročilá úroveň sa dôsledne zameriava na sprostredkovanie celej originálnej fylozifie pohybu, ako umožniť telu technické zručnosti a schopnosti vykonávať pohyb v harmónií.

PortDeBras Ball – samostatný stupeň na rozšírenie si technickej zručnosti, tentokrát s fitloptou.

  • zdokonalíte sa v technike prevedenia pohybu s tvorcom konceptu Vladimirom Snezhikom
  • detailné prevedenie PortDeBras Excercise sekvencií, ktorá zvyšujú technické zručnosti tela a vykonávanie pohybu v harmónií
  • detailné prevedenie PortDeBras Ball  cez jednoduchú, pokročilú až profesionálnu úroveň
  • získate možnosť viesť a prezentovať metódu PortDeBras na akciách mimo bežných hodín
  • možnosť získať status PortDeBras Trainer, alebo vyššiu úroveň
  • všetci účastníci získajú certifikát Excercise level 4, Ball
  • viac info na: www.portdebrasclubsystem.com

 

 

 

 

 

 

Cena:

  • 250 € bežná cena
  • 200€ cena pre členov PDB Club System
  • 220€ pri registracii do 31.augusta 2018

 

PLATBU REALIZUJTE na č.účtu:  IBAN: SK17 1100 0000 0029 2785 0720

Do poznámky prosím uveďte Vaše meno a "PDB trainer course".