MOVE academy Tour 2018 - PRAHA

Zacvičte si s TOP prezentérmi konceptov bodyART, deepWORK a PortDeBras. Vyskúšate a budete ich milovať :)

Dátum
16. júna 2018
Čas
10:00 - 15:00
Cena
20€
Miesto konania
Praha

Prihlásiť sa »

EVENT SKUPINOVÝCH CVIČENÍ.

Program:

10:00 - 10:50    bodyART Pure        

11:00 - 11:50    deepWORK                       

12:00 - 12:30    PortDeBras                     

12:40 - 13:30    bodyART Structure

13:40 - 14:30    bodyART Stretch&Flow

 

 

PLATBU  REALIZUJTE na č.účtu: 1068318001/1111

UniCredit Bank, Šancova 1/A, 813 33 Bratislava

IBAN: SK1911110000001068318001