bodyART® PURE

Školenie pre všetkých lektorov konceptu bodyART, ktorí chcú rozšíriť svoje vedomosti a ďalej sa vzdelávať. Certifikovaný workshop LEVEL 2

Dátum
30.-31.marca 2019
Čas
10:00 - 17:00
Cena
250 Eur
Miesto konania
MOVE academy, Staré Grunty 64, 84104 Bratislava
Lektor
Borsodi Balázs (Maďarsko) - bodyART® Master Trainer

Prihlásiť sa »

bodyART® PURE

POPIS WORKSHOPU:

bodyART® PURE je workshop určený všetkým lektorom konceptu bodyART®  (podmienkou účasti je licencia aspoň bodyART® Basic).

bodyART® PURE je hodina, počas ktorej kombinujeme rôzne druhy a štýly bodyART® cvičení. Lektorom tak dáva priestor urobiť hodinu pestrou , ponúka variabilitu cvičení i stavby samotnej hodiny. Zároveň lektor získa predstavu a obraz o viacerých druhoch a štýloch cvičení bodyART® .

 

Cena: 250 EUR

ZÁLOHOVÚ PLATBU 100 EUR REALIZUJTE na č.účtu: 1068318001/1111

Do poznámky uveďte meno a "bA PURE".

UniCredit Bank, Šancova 1/A, 813 33 Bratislava

IBAN: SK1911110000001068318001

SWIFT (BIC) kód: UNCRSKBX

Lea Grančičová, Družstevná 1, 831 04 Bratislava